Actualitat

Noticies

[2020.06.10] - La FPM durant el confinament

L'estat de confinament ha suposat un canvi de paradigma social i un repte pels projectes d'acció social de la Fundació Pare Manel. Des del primer moment no s'ha volgut perdre de vista la raó de ser d'una entitat del tercer sector, acompanyar aquelles persones que poden passar per moments de dificultat i per detectar noves necessitats sobrevingudes.
10/06/20

 

El passat 13 de març va ser l'últim dia que l'equip de la Fundació Pare Manel es va trobar als espais presencials de treball. Per tothom, dins i fora de la Fundació va suposar un canvi radical. Des del vessant laboral, educativa i sobretot familiar han estat tres mesos de molts canvis sobtats, i per desgràcia, per tothom no volguts. No ens hem vist però ens hem pogut adaptar a entorns virtuals de teletreball i la coordinació amb els agents socioeducatius del territori han continuat i en alguns casos, fins i tot s'ha enfortit. El treball de les diferents àrees de la Fundació s'ha continuat realitzant de forma efectiva i també s'han engegat diferents accions excepcionals que ara enumerem;

 

  • Una de les primeres accions es va tractar de la confecció de màscares degut a la dificultat d'accés durant els primers dies de l'estat d'alarma. S'han pogut confeccionar 12.225 mascaretes en total. Es van confeccionar amb dos teixits diferents: 4000 amb un teixit-barrera contra partícules i microorganismes, homologat per l'ús en àrees quirúrgiques, laboratoris farmacèutics, zones de risc de contaminació ambiental i sales blanques. La resta, amb un cotó hidròfug i biocida. Totes dues qualitats de teixit són reutilitzables, fins a 25 rentades,  d'aquesta manera estem reduint de forma important l'impacte mediambiental i que la sostenibilitat sigui un valor afegit en tota aquesta acció. 6000 d'aquestes màscares van ser distribuïdes a entitats i col·lectius del territori que ho han necessitat en coordinació amb la coordinadora de xarxes de suport de Nou Barris. La resta va ser un encàrrec de Barcelona Activa per a treballadores municipals essencials.

  • Una segona acció que es va detectar durant l'inici de l'estat d'alarma va ser la coneguda escletxa digital. Una escletxa que ha agafat a contrapeu al sector socioeducatiu en general perquè la metodologia de treball virtual no estava implantada de forma efectiva i molt menys com a alternativa a la presencialitat als centres escolars i socioeducatius. Un primer sondeig durant les primeres setmanes de confinament va detectar que el 40% dels infants i adolescents del Centre Obert no tenien un dispositiu adequat per poder treballar escolarment a casa. Aquest exercici també incorporava la connectivitat on el percentatge era semblant. Gràcies a una donació de dispositius de segona mà d'Abacus i unes tauletes facilitades per La Caixa, vam poder preparar una sèrie de dispositius per cedir als infants, adolescents i joves durant aquest confinament. Això ha facilitat la comunicació i el treball que s'ha pogut realitzar dins l'àmbit escolar i també entre nosaltres. També cal destacar que és una feina que s'ha coordinat amb els centres educatius per detectar situacions i perquè també han pogut cedir en préstec ordinadors i tauletes amb la mateixa finalitat. Gràcies a això, podem acabar el confinament afirmant que un 90% dels infants i adolescents del Centre Obert han tingut un dispositiu per poder realitzar les tasques escolars. Igualment, hem vist que el treball en aquest àmbit no s'hauria d'acabar aquí i caldrà aprofundir en els usos i hàbits que s'han d'assolir si el format de telestudi s'incorpora d'alguna forma efectiva el curs lectiu vinent.

  • Per altra banda, i veient els canvis laborals i per tant, situacions econòmiques que s'estaven agreujant amb el pas de les setmanes. Es va detectar que la despesa en alimentació, amb tot el nucli familiar fent tots els àpats a casa, era una despesa important que s'estava incrementant. Per mitjà de la Xarxa de Centres Oberts de l'Ajuntament de Barcelona es va posar a disposició dels infants i adolescents que cada tarda berenen al Centre Obert Muntanyès, unes targetes moneder que vam poder repartir. També vam haver de repartir de forma equitativa l'ajut extraordinari en concepte d'alimentació que el Programa Caixa ProInfància va posar a l'abast de la xarxa del territori per poder cobrir una altra part important d'aquesta necessitat detectada. I finalment, amb l'ajut de la Fundació Banc dels Aliments i la Fundació Àurea es van repartir de forma periòdica i per famílies gairebé 3 tones d'aliments durant aquest període. Tot això ha estat possible gràcia a la feina coordinada de forma intensa i extensa amb els Serveis Socials Bàsics del territori que també han fet una gran feina d'acompanyament i detecció a les famílies durant aquest període. De la mà dels seus equips professionals i de l'equip educatiu del Centre Obert ens hem coordinat per fer una repartició justa i equitativa per poder cobrir tots els flancs i no duplicar ajuts de forma innecessària. No ens agrada haver de repartir aliments de forma directa perquè valorem que xoca frontalment amb l'autonomia de les famílies però decidim que en moments excepcionals, calen mesures excepcionals.

  • Des de l'Àrea TIC de la Fundació, també s'han realitzat accions excepcionals. Ens hem endut al confinament domiciliari les impressores 3D del Punt Òmnia. Mentre començàvem el confinament, i tan aviat com vàrem veure els primers missatges de la comunitat autogestionada #coronoavirusmakers, vàrem anar a buscar les màquines per a unir-nos a tota la comunitat de “makers”, per a fabricar EPIS sanitaris que tant escassos anaven al principi de la pandèmia. Amb les màquines obtingudes darrerament gràcies a la donació de l’empresa NEXICA i l’ajut del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública Xarxa per adquirir maquinari vinculat a projectes i activitats d'innovació social digital i col·laborativa per part dels centres de la Xarxa Punt TIC de Catalunya i un cop ens varem haver format amb el programa formatiu MESH hem pogut imprimir pantalles de protecció sanitària, suports salva-orelles per a mascaretes i obreportes higiènics tot amb tecnologia 3D, que s’ha distribuït per la ciutat a partir de l'organització de la iniciativa #coronavirusmakers.