Ens ajudes?

Les accions educatives realitzades en l’atenció a la infància i la joventut, el món penitenciari o la dinamització social i comunitària necessiten un suport específic per a poder continuar desenvolupant-se... el teu suport.

La teva ajuda econòmica, en la modalitat que tu escullis, ens permetrà continuar oferint acompanyament i oportunitats a persones que ho necessiten.

Totes les donacions econòmiques tenen la garantia de que es destinen directament als projectes socio-educatius i a l’acció directa amb les persones.

Pots fer aportacions econòmiques al següent compte corrent de la Fundació Pare Manel:
ES77 2100 0907 00 0200059797

Pots fer aportacions al compte corrent de la Fundació Pare Manel:
ES77 2100 0907 00 0200059797

O domiciliar una aportació periódica mitjançant el següent formulari

La teva aportació

Periodicitat

Dades personals del titular del compte

Compte bancari

 

Dades de contacte

Els donatius desgraven un 25% del seu impost en la quota de l’IRPF o, en el seu cas, el 35% en la quota de l’impost sobre Societats, en ambdós casos amb els límits legals establerts.