Estatuts FPM

Estatuts adaptats 2016

Arxiu PDF: 
http://paremanel.org/sites/default/files/arxius_descarrega/01_estatuts_adaptats_2016.pdf